• درس زندگی
  • این که نشد زندگی

    ساعت برنارد را یادتان هست؟ همان ساعتی که با فشردن دکمه اش زمان ثابت می ماند؟ من از خیلیها شنیده ام وقتی آن فیلم را میدیدند ، آرزو میکردند که کاش یکی از آن ساعتها داشتند. ولی تا جایی که یادم می آید من برعکس بودم همیشه با سوالاتی مثل: مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی […]

  • جهنم
  • آدم باید مطمئن باشد که تا نفس بعدی زنده است یا مطمئن باشد که با آمدن هر وزیری قوانین عوض نشوند و صدها دانشجو نا امید نشوند، بعد فکر خوشگذرانی باشد

    الآن که به عقب سر نگاه می‌کنم انگار خیلی واضح می‌بینم هدف زندگی‌ام چی بوده. هدف کلمه‌ی بزرگی است. نقطه‌ی مشخصی است که وقتی به آن می‌رسی نورافکن‌ها را می‌اندازند رویت، تشویقت می‌کنند، مدالهایت را می‌آورند. پس شاید منظورم هدف نبود. منظورم اصل ساده‌ای بود که بر اساسش زندگی می‌کنم. زندگی‌ام تا اینجا انگار یک […]