• ایده
  • روشی ساده برای ایجاد عادت‌های پایدار

    گاهی بعضی کارهای ساده ‌می‌توانند بهره‌وری ما را چند برابر کنند، با کمک آن‌ها می‌توانیم برنامه‌ها و پروژه‌هایی را که مدت‌هاست به تعویق انداخته‌ایم عملی کنیم. یکی از روش‌هایی که من تجربه خوش‌آیندی از انجام آن دارم، انجام یک روز در میان کارهاست.